شمشیربازی

سالن شمشیربازی نداریم

زهرا کریمی - خبرنگار: شمشیرباز جوان منطقه 3 در رشته اسلحه سابر عنوان های جهانی و آسیایی خوبی را کسب کرده است.

11 شهریور 1398

دفاع عابدینی از عملکردش در مادرید، به دنبال سهمیه هستم نه خودنمایی

مجتبی عابدینی در تبادل نظر با خبرنگاران با یادآوری اینکه در جریان دیدارهای انفرادی مسابقات جام جهانی اسپانیا، دیدار برابر حریف روسی خود در جدول 96 نفره را با نتیجه 15 به 14 واگذار کرد و از دور رقابت ها کنار رفت، گفت: اصلاً بابت این باخت و حذف زودهنگامی که...

31 تیر 1398